Πακέτο μέτρων με μειώσεις φόρων, εισφορών, ΦΠΑ

    Το πακέτο θετικών μέτρων του νέου προϋπολογισμού θα περιλαμβάνει:

– Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% από 22%.

– Προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί.  Η προσαύξηση για το

πρώτο παιδί διαμορφώνεται στα 364€  και από το δεύτερο παιδί και πάνω στα 1.000€.

– Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης

κατά περίπου μία μονάδα βάσης από την 1η Ιουλίου 2020.

– Μείωση του ΦΠΑ σε βρεφικά είδη και κράνη ασφαλείας στο 13%.

– Μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% από τη χρήση του 2019

και μείωση του συντελεστή στα μερίσματα από 10% σε 5%.

– Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την

1η Ιανουαρίου 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που

καλύπτουν το 90% των οικογενειών.

– Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη.

– Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη.

– Επιστροφή φόρου για έως το 40% των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και

αισθητική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.