Ποιες οφειλές στην εφορία διαγράφονται αυτόματα

Βάσει του Νομοσχεδίου οι οφειλές που διαγράφονται από την Εφορία είναι:

-Εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10€ ανά φορολογούμενο

-Περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1€ ανά φορολογούμενο

-Δίνεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να διαγράφουν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών από πελάτες τους, συνολικού ύψους έως 300€ ανά οφειλέτη

-Επιστρέφεται ή διαγράφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ΕΦΚ που βεβαιώθηκε για τα κρασιά, τα οποία μέχρι και την τελευταία ημέρα ισχύος του ΕΦΚ κρασιού (31.12.2018) δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση.