Εταιρίες ΙΚΕ. Τι θα ισχύσει για τις εισφορές μελών και διαχειριστών από το 2020

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί, θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές όλοι οι εταίροι της ΙΚΕ και θα υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Τα μέλη των Ι.Κ.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σαν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή θα πληρώνουν κατ΄ελάχιστον 126€ ανά μήνα (αν έχουν έως 5 έτη ασφάλισης) ή 210€ ανά μήνα (αν έχουν πάνω από 5 έτη ασφάλισης).

Παράλληλα, όποιος είναι διαχειριστής μίας Ι.Κ.Ε  (είτε μονοπρόσωπης, είτε πολυπρόσωπης), αλλά δεν είναι μέλος της, υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας.  Επίσης όποιος έχει μία μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. και είναι ταυτόχρονα διαχειριστής της, θα πληρώνει εισφορές σαν επαγγελματίας.

Οι εταιρίες ΙΚΕ σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ, από 4.419 το 2016, αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται περισσότερες από 40.400.  Η δημιουργία εταιρίας ΙΚΕ οφείλεται στις μικρότερες ασφαλιστικές, αλλά και φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν συγκριτικά με άλλους τύπους εταιρειών.  Λόγω των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών, πολλοί επιχειρηματίες, αναζητώντας μικρότερο λειτουργικό κόστος, έκλεισαν τις εταιρίες που είχαν, όπως ατομικές (μπλοκάκι), ΕΠΕ, ΕΕ και ΟΕ, ανοίγοντας ΙΚΕ.