Κατάργηση στις διπλές ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς με παράλληλη εργασία

Καταργούνται οι διπλές ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς που χρησιμοποιούν “μπλοκάκι”,  ενώ στις συναλλαγές με αποδείξεις δαπάνης το όριο πέφτει στις 3.000€ από 10.000€ που ίσχυε έως σήμερα.

Οι μισθωτοί που χρησιμοποιούν μπλοκάκι για παραπάνω εισόδημα, πλήρωναν διπλές εισφορές για σύνταξη και ασφάλιση υγείας, με βάση το μισθό και με βάση το εισόδημα που αποκτούσαν από το μπλοκάκι για τη δεύτερη ενασχόληση.

Οι εισφορές στην κατώτατη ασφαλιστική κλίμακα θα είναι οι υψηλότερες κατά 35€ σε σχέση με το παλαιό σύστημα, για όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.  Ωστόσο, το επιπλέον αυτό κόστος αντισταθμίζεται από τη μείωση της φορολογίας για τα εισοδήματα έως 10.000€, καθώς ο συντελεστής πέφτει από το 20% στο 9%.

Για κάθε παράλληλη δραστηριότητα που θα ασκεί ως μη μισθωτός με το μπλοκάκι, δεν θα καταβάλλει καμία επιπλέον εισφορά από τη στιγμή που ως μισθωτός έχει συνολικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) πάνω από τα 210€.

Στις αρχές κάθε νέου έτους, ο επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο της εισφοράς και να το αλλάζει αν το επιθυμεί.

Λόγω του ότι το σύστημα θα είναι ελεύθερο, στις αρχές κάθε νέου έτους, ο επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο της εισφοράς και να το αλλάζει αν το επιθυμεί.  Όσο μεγαλύτερες εισφορές καταβάλλονται, τόσο πιο υψηλή θα είναι και η σύνταξη που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος.