Νέα Ρύθμιση προς την Εφορία – Ποιες οφειλές μπαίνουν στη ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα θέτει σε ισχύ τη νέα ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, στην οποία οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όλα τα χρέη προς την εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τη νέα πάγια ρύθμιση, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.

-Στη ρύθμιση εντάσσονται και οι φορολογούμενοι με παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία. Οι οφειλέτες θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους.

-μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς, φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα,  πρόστιμα της τροχαίας, δήμου ή πολεοδομίας και μεταφέρθηκαν στις ΔΟΥ.

– ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης έχουν οριστεί τα 30 ευρώ.

-ο αριθμός των δόσεων για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων.

-η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

-η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.