Από 1η Μαΐου 2020 καταργούνται τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός)

* Μέχρι την 1η Μαΐου 2020 έχουν την ευκαιρία οι οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ακόμα προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία της τελευταίας παράτασης, στα πλαίσια ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών.

* Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2020 θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο θα καταργήσει και ενσωματώσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία 1ης κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός).