Από τις 10 Φεβρουαρίου τα νέα παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τις 10 Φεβρουαρίου 2020 θα ισχύσουν τα νέα ενιαία/ενοποιημένα παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης,
Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αποφασίσθηκε η εισαγωγή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου που δαπανούν τόσο οι πολίτες που εκδίδουν και πληρώνουν e-παράβολα όσο και οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιμοποιούν και τα δεσμεύουν. Οι αλλαγές αφορούν τόσο εκείνους που παίρνουν πρώτη φορά άδεια οδήγησης όσο και εκείνους που θέλουν να κάνουν επέκταση της υφιστάμενης άδειας ή αντικατάσταση λόγω φθοράς ή κλοπής.

Η νέα κατηγορία παραβόλων που εισάγεται
(χωρίς να καταργούνται τα παλιά) έχει ως εξής:

– Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 18,00€).

– Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 27,02€).

– Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 90,15€).

– Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 108,15€).

– Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00€

(ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00€ , εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 18€).

– Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και απώλεια ή κλοπή 30,00€ και χαρτόσημο 9,02€).

– Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02€

(ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και χαρτόσημο 9,02€).

Επισημαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – Άδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται

τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.