Άνοιξε η πλατφόρμα για τις ασφαλιστικές εισφορές

  • Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.  Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν έως και τις 13 Μαρτίου 2020 την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν στην ιστοσελίδα (www.efka.gov.gr/epilego/).
  • Σε περίπτωση που μη μισθωτοί επιλέξουν να πληρώσουν φέτος το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν κατηγορία επιλέγοντας ένα από τα υψηλότερα κλιμάκια ασφάλισης αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σύνταξη τους.
  • Αντίθετα, όσοι δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.
  • Η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές ενώ η σταθεροποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω, κατευθύνει το υπόλοιπο  ποσό της εισφοράς υγείας στην κύρια σύνταξη βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την τελική συνταξιοδοτική παροχή. Άρα, η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας συμφέρει όλους περισσότερο.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας, ο e-ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου.
  • Το νέο καθεστώς θα προβλέπει 6 κατηγορίες εισφορών: 1η κατηγορία 220€, 2η κατηγορία 262€, 3η κατηγορία 312€, 4η κατηγορία 373€, 5η κατηγορία 435€, 6η κατηγορία 576€.
  • Μια ειδική πρόσθετη κατηγορία αφορά στους νέους επαγγελματίες – αυτοαπασχολουμένους που τα πρώτα 5 χρόνια της δραστηριότητάς τους θα καταβάλλουν εισφορά 126€.
  • Για τους αγρότες οι ασφαλιστικές εισφορές θα είναι χαμηλότερες από τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς η κατώτερη μηναία ασφαλιστική εισφορά θα ανέρχεται στα 121€ και η ανώτερη θα ανέρχεται σε 324€ το μήνα για το 2020.