Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΕΦΚΑ έως 13/3/2020

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συν εισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 155 186 236 297 369 500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 210 252 302 363 465 566
ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
30,01-31 € 603,71 € 647,66 € 718,53 € 805,00 € 907,06 € 1.092,75
31,01-32 € 619,06 € 666,07 € 741,89 € 834,40 € 943,59 € 1.142,25
32,01-33 € 634,40 € 684,48 € 765,26 € 863,80 € 980,12 € 1.191,75
33,01-34 € 653,78 € 707,73 € 794,76 € 900,93 € 1.026,24 € 1.254,25
34,01-35 € 673,15 € 730,98 € 824,26 € 938,05 € 1.072,37 € 1.316,75
35,01-36 € 692,53 € 754,23 € 853,76 € 975,18 € 1.118,49 € 1.379,25
36,01-37 € 712,29 € 777,95 € 883,85 € 1.013,05 € 1.165,54 € 1.443,00
37,01-38 € 732,05 € 801,66 € 913,94 € 1.050,91 € 1.212,59 € 1.506,75
38,01-39 € 751,82 € 825,38 € 944,03 € 1.088,78 € 1.259,64 € 1.570,50
39,01-40 € 771,58 € 849,09 € 974,12 € 1.126,65 € 1.306,68 € 1.634,25

 

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

Με τον ν.4670/2020 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των εμμίσθων δικηγόρων, μηχανικών κλπ με πολλαπλές αναφορές στο Νόμο. Σε γενικές γραμμές δεν αλλάζουν οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ, που διατηρούνται όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με το ν.4578/2018, ούτε οι εισφορές επί των αποδοχών, αφού τα ποσοστά των κρατήσεων παραμένουν τα ίδια.

Αντιθέτως επέρχεται μεγάλη αλλαγή στις εισφορές από την άσκηση της παράλληλης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος αφού πλέον οι έμμισθοι ασφαλισμένοι με αποδοχές 935 ευρώ (και νέοι έμμισθοι πενταετίας με αποδοχές 740 ευρώ) απαλλάσσονται πλήρως από το ειδοποιητήριο.

Έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί, υγειονομικοί και λοιποί εξομοιούμενοι (ειδικοί συνεργάτες, καθηγητές, αμειβόμενοι με ΤΠΥ, μετακλητοί κλπ.) που ασκούν παράλληλα και ελεύθερο επάγγελμα οφείλουν να επιλέξουν Ασφαλιστική Κατηγορία.

Κατά τη διαδικασία επιλογής επιλέγεται υποχρεωτικά το πεδίο ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Τούτο είναι υποχρεωτικό και κεφαλαιώδους σημασίας, διότι είναι η πρώτη φορά που ο ΕΦΚΑ παρέχει τη δυνατότητα στον παράλληλα ασφαλισμένο να το δηλώσει ηλεκτρονικά. Αυτό φυσικά θα διασταυρωθεί με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ (ΑΠΔ, ΕΑΠ κλπ.).

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ:

Έμμισθος δικηγόρος (μηχανικός, υγειονομικός κλπ.) που δεν επιθυμεί να καταβάλλει επιπλέον εισφορές με ειδοποιητήριο (πλην των 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ όπου απαιτείται) δηλώνει την υποχρεωτική για την περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης 2η Α.Κ. των 252 ευρώ. Αν και εφόσον την υπερκαλύπτει από τις εισφορές (εργοδότη -ασφαλισμένου) λαμβάνει ειδοποιητήριο μηδενικών εισφορών υπέρ κύριας ασφάλισης και υγείας.

Έμμισθος ασφαλισμένος νέος πενταετίας δηλώνει την ειδική κατηγορία των 126 ευρώ αντιστοίχως.

ΧΡΗΣΙΜΑ:

  • Έμμισθος ασφαλισμένος με αποδοχές μικτές 2.500 ευρώ και άνω καλύπτει ή υπερκαλύπτει την ανώτατη Α.Κ. οπότε ακόμη και αν την επιλέξει πρακτικά θα λάβει μηδενικό ειδοποιητήριο.
  • Συνιστάται προς αποφυγή λαθών κατά την πρώτη εφαρμογή, η επιλογή της υποχρεωτικής 2ης Α.Κ. ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες χρεώσεις, λόγω της ελλιπούς επικοινωνίας των συστημάτων του ΕΦΚΑ σε πραγματικό χρόνο.
  • Σε περίπτωση διακοπής της έμμισθης απασχόλησης ο ασφαλισμένος καταβάλει εξ ιδίων το σύνολο της Α.Κ. που έχει επιλέξει.
  • Προθεσμία επιλογής μέχρι 13.3.2020
  • Έμμισθοι δικηγόροι με κλειστά βιβλία δεν επιλέγουν, ενώ λογικά το σύστημα δεν θα τους παρέχει αντίστοιχη επιλογή.