Έκπτωση 25 τοις εκατό ασφαλιστικών εισφορών δόσεις για τους πληττόμενους 10 απαντήσεις

  1. Ποιους αφορά η έκπτωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών και ποιους η μεταχρονολόγηση της καταβολής σε τέσσερις δόσεις;

Απάντηση: Η έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές 2ου και 3ου/2020, αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, κ.λ.π., ανεξαρτήτως αν εντάσσονται σε καδ. πληττόμενων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα όμως μεταχρονόλογησης της καταβολής (από 9/2020 και σε 4 δόσεις), προβλέπεται μόνο αν εντάσσονται στους πληττόμενους καδ.

  1. Αν έχουν ήδη πληρωθεί οι εισφορές του Φεβρουαρίου 2020 πριν την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων, με τον παλαιό κωδικό πληρωμής, θα χαθεί η έκπτωση του 25%

 Απάντηση: Οι καταβολές που έχουν γίνει με τους παλαιούς κωδικούς πληρωμής που είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων, θα θεωρηθούν καταβολές που αφορούν σε εισφορές 2019, επομένως αν κάποιος θέλει να τύχει της εκπτώσεως 25%, θα πρέπει να κάνει νέα καταβολή μέχρι 10 Απριλίου (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής). Το ποσό που έχει καταβληθεί θα πιστωθεί και θα του επιστραφεί μεταγενέστερα.

  1. Έχω πληρώσει ήδη τις εισφορές του 2ου 2020 πριν την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής). Θα χαθεί η έκπτωση του 25%;

Απάντηση: Στις περιπτώσεις αυτές θα τεκμαίρεται ότι έχει γίνει επιλογή καταβολής με μείωση 25%, επομένως η υπερβάλλουσα διαφορά θα πιστωθεί.

  1. Για όσους θα έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών τι ισχύει;

 Απάντηση: Η εκκαθάριση προβλέπεται να γίνει περί τον Μάιο με Ιούνιο. Τυχόν επιστρεφόμενο ποσό δεν θα θεωρηθεί ως καταβολή δικαιούμενη εκπτώσεως 25%.

  1. Τι θα ισχύσει για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και παράλληλα μισθωτοί για τους οποίους δεν έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια; Θα δικαιούνται τη μείωση;

Απάντηση: Αναμένεται να αναρτηθούν περί τα τέλη του Απριλίου. Με την ανάρτηση θα διευκρινισθεί αν θα παρασχεθεί δυνατότητα καταβολής με μείωση κατά 25%.

  1. Πως εφαρμόζεται στην πράξη η καταβολή σε 4 δόσεις;

Απάντηση: Το πιθανότερο είναι ότι στα ειδοποιητήρια 9ου, 10ου κ.λπ. πλην των τρεχουσών εισφορών, θα συμπεριλαμβάνεται και η αναλογούσα δόση (1/4).

  1. Δικαιούνται τα μέλη των εταιρειών τις εν λόγω επιλογές;

Απάντηση: Την έκπτωση 25% ή τις δόσεις (στις περιπτώσεις των πληττομένων), την δικαιούνται όλοι όσοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με το σύστημα των μη μισθωτών, είτε είναι αυταπασχολούμενοι, είτε μέλη εταιρειών κ.λπ.

  1. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δικηγόρους και τα μέλη δικηγορικών εταιρειών;

Απάντηση: Ναι, ισχύουν και για δικηγόρους και για μέλη δικηγορικών εταιρειών.

  1. Η έκπτωση ισχύει και για το ΕΤΕΑΕΠ;

Απάντηση: Η έκπτωση 25% αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης, δηλαδή κύρια σύνταξη, ασθένεια, επικούρηση, εφ’ άπαξ και ανεργία. Προφανώς θα ισχύουν οι δόσεις αν ανήκει σε πληττόμενους.

  1. θα υπάρχουν επιπτώσεις από τη μειωμένη καταβολή των δυο αυτών μηνών σε σχέση με τη μελλοντική σύνταξη;

Απάντηση: Για την χρονική περίοδο που καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, θα λαμβάνονται υπόψη οι πράγματι καταβαλλόμενες μειωμένες εισφορές. Επειδή βέβαια η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο εισφορών από το 2002 έως τότε που συνταξιοδοτείται κάποιος, η επί δίμηνο μόνο μειωμένη καταβολή, εκτιμώ ότι ελάχιστα θα επηρεάσει το τελικό ποσό της σύνταξης.

Για παράδειγμα κάποιος που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη ασφάλισης και του υπολείπονται 5 έως την συνταξιοδότηση, αν έχει επιλέξει την 1η κατηγορία η απώλεια στην μηνιαία σύνταξη θα είναι 0,55 ευρώ, αν έχει επιλέξει την 4η κατηγορία θα είναι 1,35 ευρώ και αν έχει επιλέξει την 6η κατηγορία θα είναι 2,25 ευρώ.

από τον Δ  Μπούρλο