Εκπτωση ενοικίου 40%: Τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν τα ενοίκια για Μάρτιο και Απρίλιο έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ δυο μέτρα:

  • Παράταση μέχρι τις 31/08/2020 στις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως 30/04/2020
  • Εκπτωση 25% στις οφειλές, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα