Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια μη μισθωτών Μαρτίου 2020 στον ΕΦΚΑ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια μη μισθωτών για τις εισφορές Μαρτίου 2020 με καταληκτική προθεσμία καταβολής την 5η Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι επί των ειδοποιητηρίων υπάρχει το ακόλουθο μήνυμα προς τους ασφαλισμένους:

Σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου οι ασφαλισμένοι μπορούν για την εισφορά του Μαρτίου 2020 να επιλέξουν:

α. Την πληρωμή της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τους κατηγορία.

β. Την πληρωμή της εισφοράς Μαρτίου 2020 μειωμένης κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 5/5 τις εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020.

γ. Την πληρωμή της εισφοράς σε 4 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις, με καταβολή της 1ης δόσης έως 30/09/2020 εφόσον εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους.