Παράταση στις αιτήσεις για τα 600 ευρώ στους επιστήμονες

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) από τους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ.

Ηλεκτρονική αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 600 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν οι επιστήμονες οι οποίοι δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Όσοι είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και εισέπραξαν το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για την καταβολή των υπολοίπων 200 ευρώ.

(ΠΑ 8/5/20)