Αναζητούμε Λογιστή -ρια

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. αναζητά δυναμκό  στέλεχος  με αναλυτική σκέψη και ευρεία γνώση για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Λογιστή -ρια απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με +5-ετή προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορίας βιβλία, καλές γνώσεις μισθοδοσίας, ΕΛΠ, γνώση δηλώσεων, για μόνιμη θέση