Δαπάνες 30% του εισοδήματος μέσω καρτών για να γλυτώσετε 22% χαράτσι

Όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από μισθούς ,επιχειρηματικές δραστηριότητες, συντάξεις, ακίνητα ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται έως το τέλος του 2020 να έχουν εξοφλήσει δαπάνες αγοράς αγαθών η παροχής υπηρεσιών έως και 30 % των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή με αλλά μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής.

 

Εάν κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2020 οι φορολογούμενοι δεν έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό επί του εισοδήματος τους σε δαπάνες τότε θα υπάρξει επιπλέον φόρος για το ακάλυπτο ποσό της τάξης του 22%

 

Να σημειώσουμε εδώ βέβαια ότι τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από έντοκα γραμμάτια , τόκους καταθέσεων , ομόλογα και ρέπος ή από κέρδη λόγω επενδύσεων σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Επίσης ορισμένες Ευπαθείς ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και οι μακροχρόνια νοσηλευόμενοι και ορισμένες άλλες ομάδες πολιτών*** εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση εξόφλησης δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Για τις τελευταίες δεν ισχύει ούτε η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων λιανικών συναλλαγών αξίας έως 30% του ετησίου εισοδήματος.

Ο έλεγχος των απαιτούμενων δαπανών μπορεί να ελεγχθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-banking κάθε τράπεζας, καθώς σε όλες τις τράπεζες υπάρχουν εφαρμογές που καταγράφουν όλες τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής μέσω χρεωστικών – πιστωτικών καρτών και e-banking και μάλιστα με αναλύσεις των συνολικών ποσών σε επιμέρους κατηγορίες δαπανών.

Εάν τώρα κάποιος διαθέτει e-banking σε παραπάνω από μια τράπεζα το μόνο που έχει να κάνει είναι να αθροίσει τα εκάστοτε ποσά της κάθε εφαρμογής και έπειτα να συγκρίνει το συνολικό ποσό με το εκτιμώμενο φορολογητέο εισόδημα για τη φετινή χρονιά.

αν το άθροισμα των δαπανών είναι αρκετά μεγαλύτερο από το 30% του του εκτιμωμένου εισοδήματος του φορολογουμένου τότε είναι σίγουρο ότι έχει εξαντλήσει το απαιτούμενο ποσό. Εάν τώρα το συνολικό ποσό των δαπανών είναι μεγαλύτερο των 20.000€, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο που αναγνωρίζεται ή εάν ξεπερνάει το 50% του εκτιμώμενου εισοδήματος τότε είναι 100% σίγουρο ότι ο φορολογούμενος έχει εξαντλήσει το απαιτούμενο ποσό δαπανών ώστε να γλυτώσει το χαράτσι 22%

***Ομάδες πολίτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης δαπανών μέσω ηλεκτρονικών μέσων

  • Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
  • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
  • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
  • Οι φυλακισμένοι.