Υποχρεωτική η Κάρτα Εργασίας Σε Όλες Τις Επιχειρήσεις Από 01/11/2022

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο εργασίας η εφαρμογή του μέτρου της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε όλες τις επιχειρήσεις αρχής γενομένης της 01/11/2022 (με επιφύλαξη για παράταση ενός μηνός).

Παρακάτω σας αναφέρουμε τον τρόπο λειτουργείας της κάρτας εργασίας και τι υποχρεούται να κάνει και να ελέγχει η κάθε επιχείρηση!

1) Καταρχάς η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει μέσω ενός ετήσιου πίνακα προσωπικού τις ώρες εργασίας και διαλείμματος για κάθε εργαζόμενο.

2) Έπειτα όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν είτε σε φυσική μορφή είτε ψηφιακά μέσω του smartphone τους την ψηφιακή κάρτα εργασίας τους η οποία θα είναι μοναδική για κάθε εργαζόμενο.

3) Λήψη ψηφιακής κάρτας εργασίας:

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «κατεβάσουν» στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή

Με τη σειρά τους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προμηθευτούν ένα πρόγραμμα η “ρολόι” στο οποίο θα μπορούν οι εργαζόμενοι να χτυπάνε την προαναφερθείσα κάρτα εργασίας τους.

Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χτυπάνε την κάρτα εργασίας τους υποχρεωτικά κατά την ώρα προσέλευσής στον χώρο εργασίας τους καθώς και κατά την ώρα αποχώρησης από αυτόν. Επίσης οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χτυπάνε την κάρτα εργασίας τους και τις ώρες έναρξης και λήξης του καθημερινού διαλείμματος τους το οποίο διάλλειμα σας υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτικό και η διάρκεια του πρέπει να είναι από 15 έως 30 λεπτά ημερησίως.

Επίσης όλες οι άδειες κάθε τύπου, οι υπερωρίες, οι ασθένειες, οι αλλαγές ωραρίου θα πρέπει να προαναγγέλλονται ώστε να συμφωνεί η κάρτα εργασίας του εκάστοτε εργαζομένου με την έλλειψη του από την εργασία του και δεν θα μπορεί να δηλωθεί τίποτα εκπρόθεσμα.

Επιπροσθέτως η κάρτα εργασίας θα πρέπει να συμφωνεί με ότι έχουμε προαναγγείλει στο Εργάνη και να συμφωνεί με την ΑΠΔ της κάθε επιχείρησης. Στο προσεχές μέλλον όλη η μισθοδοσία θα βγαίνει από την κάρτα εργασίας και δεν θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις.

Οποιαδήποτε υπερωρία η αλλαγή ωραρίου δεν έχει δηλωθεί από πριν θα θεωρείτε από την κάρτα εργασίας αυτόματα ως παράνομη και θα αμείβεται με 200% προσαύξηση.

Οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει μεταξύ του ετήσιου πίνακα προσωπικού και τα “χτυπήματα” της κάρτας εργασίας του εκάστοτε εργαζομένου θα υπάρχει και το αντίστοιχο πρόστιμο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Όπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ανά εργαζόμενο
  • Επίσης, για κάθε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό χρόνο εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€.
  • Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία το πρόστιμο είναι 4.000€.

Τέλος, βάσει του νόμου που ψηφίστηκε, οι εργοδότες είναι αυτοί που έχουν την πλήρη ευθύνη για την σωστή εφαρμογής της κάρτας εργασίας σύμφωνα με όλα τα παραπάνω καθώς και για το αν χτυπάνε σωστά οι εργαζόμενοι την κάρτα τους την σωστή ώρα ώστε να μην υπάρχουν πρόστιμα για την επιχείρηση.