Φόρος Εισοδήματος 2023 Τρόποι εξόφλησης και επιτάχυνση των επιστροφών φόρου.

Φέτος, οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα), αν επιλέξουν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος εφάπαξ,  θα έχουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού, αλλά η πληρωμή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι  31 Ιουλίου 2023.

Αν επιλέξουν τη πληρωμή με δόσεις έχουν τις παρακάτω επιλογές :

8 μηνιαίες δόσεις.

12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 4,5%

24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6%

12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα μέσω τράπεζας.

 

6 μηνιαίες δόσεις για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία.

 

Εφ’ όσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά, θα λαμβάνει  την επιστροφή του φόρου μέσα σε μια εβδομάδα, από την υποβολή και την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης.

Και γι αυτούς που οφείλουν, όμως, ο χρόνος επιστροφής δεν θα ξεπερνάει τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

Η εκκαθάριση των επιστροφών θα πραγματοποιείται  κεντρικά και όχι ανά εφορία και έτσι οι συμψηφισμοί με οφειλές και οι εκταμιεύσεις ποσών θα γίνονται γρήγορα, σύμφωνα με το Νέο Επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.