Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο νέο εργασιακό

Τη δυνατότητα εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες, 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία με προσαυξημένο ημερομίσθιο, μείωση της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας σε 6 από 12 μήνες και συμβάσεις κατά παραγγελία προβλέπει μεταξύ άλλων το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας σε δημόσια διαβούλευση.

• Σήμερα μπορεί να έχει ένας μισθωτός δύο δουλειές;

Σήμερα στη χώρα μας επιτρέπεται να εργαστεί κάποιος μόνο σε δύο εργοδότες, εφόσον έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Αντιθέτως είναι παράνομη η εργασία αν κάποιος εργάζεται το πρωί σε έναν εργοδότη με πλήρη απασχόληση και το απόγευμα εκτελεί μια εργασία με μερική απασχόληση.

• Τι αλλάζει τώρα με το σχέδιο νόμου;

Ενας εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται, εφόσον το επιθυμεί, σε δύο εργοδότες. Με τον έναν θα έχει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και με τον δεύτερο σχέση μερικής απασχόλησης. Επίσης, διασφαλίζεται ο έλεγχος της δεύτερης εργασίας, που μέχρι σήμερα αποτελούσε ένα μαύρο πεδίο για εργαζομένους και εργοδότες.

• Τι δεν αλλάζει;

Δεν αλλάζει ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης ανά 24ωρο που είναι 11 συνεχείς ώρες. Επίσης, δεν θίγεται η 40ωρη και η 5ήμερη εργασία. Δεν θίγεται το ανώτατο όριο των 48 ωρών, στον οποίο περιλαμβάνεται ο χρόνος υπερεργασίας και υπερωρίας, ως μέσος όρος στους 4 μήνες περιόδου αναφοράς.

• Τι είναι οι συμβάσεις «μηδενικών ωρών»;

Μια καινοτομία του εργασιακού νομοσχεδίου είναι οι λεγόμενες συμβάσεις «μηδενικών ωρών» (zero hour contracts) που αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τις μητέρες με μικρά παιδιά, φοιτητές, τεχνικά επαγγέλματα, εργαζομένους στο πεδίο του θεάματος, ακροάματος ή της εστίασης που επιθυμούν έκτακτη απασχόληση ολίγων ωρών. Στόχος της διάταξης είναι να θεσπιστούν κανόνες και να μη γίνεται κατάχρηση της εν λόγω μορφής απασχόλησης.

• Πώς λειτουργούν οι συμβάσεις «μηδενικών ωρών»;

Ο εργαζόμενος καλείται 24 ώρες πριν να δουλέψει μόνο όταν έχει ανάγκη η επιχείρηση.

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να συμφωνεί και πληρώνεται μόνο για τις ώρες που εργάστηκε. Στόχος της διάταξης είναι η πάταξη της μαύρης εργασίας αφού ο εργαζόμενος θα είναι αναγκαστικά δηλωμένος, με άδειες και ασφαλιστικές εισφορές. Η επιχείρηση δεν θα μπορεί να πάρει άλλους από αυτούς που έχει δηλώσει.

• Τι είναι η «κατά παραγγελία» εργασία;

Εναλλακτικά με την απασχόληση «μηδενικών ωρών» για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης αυξημένου προσωπικού, μια επιχείρηση μπορεί να έχει ένα σύνολο εργαζομένων με σύμβαση κατά παραγγελία, αορίστου χρόνου, όπου θα έχει συμφωνήσει το σύνολο ωρών απασχόλησης, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα, χωρίς όμως εκ των προτέρων να έχει προσδιοριστεί επακριβώς ο χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης της εργασίας (π.χ. Δευτέρα με Παρασκευή).

• Πώς εξασφαλίζει η σύμβαση «κατά παραγγελία» τον εργαζόμενο;

Η σύμβαση κατά παραγγελία εξασφαλίζει και τις δύο πλευρές (εργαζόμενο και εργοδότη). Πρώτον, ο εργαζόμενος θα έχει μια νόμιμη σύμβαση εργασίας που υπόκειται σε όλο το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο που αφορά τα ωράρια, την υπερεργασία και την υπερωρία. Δεύτερον, διασφαλίζει τα ένσημά του. Τρίτον, εξασφαλίζεται με νόμιμο τρόπο η αμοιβή του για τις ώρες που εκτελεί την εργασία. Τέταρτον, ο εργοδότης δεν χρειάζεται πλέον να καταφύγει σε παράνομες λύσεις. Επιπλέον, θα υπάρχει μια διαρκής σύνδεση της επιχείρησης με τον εργαζόμενο, ώστε αφενός να απαγορεύονται καταχρήσεις (π.χ. στελέχη της επιχείρησης να καλούν συγκεκριμένους και μόνο εργαζομένους), αφετέρου ο εργαζόμενος θα έχει προβάδισμα πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου αν η επιχείρηση χρειαστεί πρόσθετο μόνιμο προσωπικό.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ