Μεγάλες αλλαγές στη δικαιολόγηση τεκμηρίων και πόθεν έσχες

Να κλείσει τις τρύπες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή επιθυμεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται και έχουν συζητηθεί είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται σήμερα η επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου από τους φορολογούμενους που τους επιτρέπει να σχηματίζουν ένα τεράστιο (σε αρκετές περιπτώσεις εικονικό) ποσό αποταμιεύσεων για να καλύψουν δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται εντάσσονται στον σχεδιασμό τόσο για τον εντοπισμό των φορολογούμενων, κυρίως των επαγγελματιών, που δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, πολλοί εκ των οποίων αποκρύπτουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, όσο και στις αλλαγές που προωθούνται για τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης με ταυτόχρονη όμως αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος το οποίο δημιουργεί σημαντικά προβλήματα.

Αυτό που θα επιχειρήσει να αλλάξει το οικονομικό επιτελείο είναι το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), το οποίο ορίζει ότι όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος προκύπτει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων (λόγω του ότι το τεκμαρτό εισόδημα που προσδιορίζεται από την εφορία με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδημα) επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμα και πριν από πάρα πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν οι φορολογούμενοι επικαλούνται την ανάλωση κεφαλαίων προηγούμενων ετών για να γλιτώσουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, το υπουργείο Οικονομικών θα αφαιρεί δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν λαμβάνονται σήμερα υπόψη.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος έχει επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίων ύψους 50.000 ευρώ για την κάλυψη τμήματος για την αγορά ακινήτων, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα ξεκινούν την αφαίρεση. Από το ποσό των 50.000 ευρώ θα αφαιρούν τις δαπάνες που έγιναν με πιστωτικές κάρτες (σήμερα δεν αφαιρούνται). Επίσης, θα αφαιρούνται οι φόροι που πληρώθηκαν καθώς και τα ενοίκια που καταβλήθηκαν (επίσης δεν αφαιρούνται). Έτσι λοιπόν το αρχικό ποσό των 50.000 ευρώ μπορεί να μειωθεί κατά 5.000 ευρώ για δαπάνες πιστωτικών καρτών, 2.000 ευρώ για φόρους και 8.000 ευρώ για μισθώματα. Το ποσό που απομένει και εν προκειμένου τα 35.000 ευρώ θα δέχεται η εφορία ως ανάλωση κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι σήμερα όλοι οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να επικαλεστούν εισοδήματα πολλών δεκαετιών πίσω, ακόμη και των δεκαετιών του 1970, ή του 1980 χωρίς να πραγματοποιηθεί σχετικό έλεγχος από τις φορολογικές Αρχές. Αρκεί να έχει διατηρήσει τις χειρόγραφες δηλώσεις του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό όλοι μπορούν να σχηματίσουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας τη νομοθεσία για την ανάλωση κεφαλαίου η διαφορετικά περί μη ανάλωση κεφαλαίου δημιουργώντας όπως προαναφέρθηκε ένα ποσό που θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι εικονικό, καλύπτοντας πρόσθετα ποσά φορολογητέου εισοδήματος που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τυχόν πραγματικές δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που έχει δηλώσει.

Ταυτόχρονα το οικονομικό επιτελείο θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τα νέα τεκμήρια που θα διαδεχθούν το σημερινό υφιστάμενο καθεστώς το οποίο έχει ξεπερασθεί και δημιουργεί στρεβλώσεις για νόμιμους και μη φορολογούμενους. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά από 1/1/2025. Σήμερα ακόμα και κάποιος  εάν δεν έχει εισοδήματα η εφορία  υπολογίζει ελάχιστο ποσό διαβίωσης. Για κάθε φορολογούμενο ο οποίος απέκτησε εισόδημα από οποιανδήποτε πηγή (π.χ. ακόμη κι από τόκους καταθέσεων, επιδόματα τέκνων κ.λπ.), η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ισχύει ελάχιστο τεκμήριο διαβίωση.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR