ΔΙΑΣΩΣΗ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η σημαντική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της υποκατανάλωσης, οι αυξανόμενες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο ταυτόχρονα με την άρνηση των τραπεζών για παραιτέρω χρηματοδοτήσεις διαμορφώνουν την καθημερινή δυσάρεστη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι μόνη η αρχή και όχι το τέλος της κρίσης. Για τη διάσωση και διασφάλιση της επιβίωσης της μικρομεσαίας έπιχείρησης απαιτούνται άμεσα, ειδικά και δραστικά μέτρα.

Ο σύγχρονος επαγγελματίας άλλοτε πιεζόμενος από αντίξοες οικονομικές συγκυρίες, άλλοτε παρασυρμένος από υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή των προοπτικών του, κι άλλοτε απλώς από έλλειψη της κατάλληλης οικονομικής παιδείας καταλήγει να βρεθεί χρεωμένος με ποσά πέραν των οικονομικών του δυνατοτ’ητων.

H σημαντική υπηρεσία της εξυγίανσης και ανόρθωσης επιχειρήσεων παρέχεται κατόπιν συμφωνίας σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτή την στρατηγική όχι μόνο επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά επειδή επιθυμούν να προλάβουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση της. Θα εφαρμόσουμε την εμπειρία και τη μεθοδολογία μας, ώστε να προσδιορίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, για να επιτύχουμε ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο διάσωσης.

Διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία παρέχουμε υπηρεσίες διάσωσης, εξυγίανσης και τελικά ανόρθωσης  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία αποτελείται από τα κάτωθι τρία στάδια:

Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Σε συνεργασία με τον επιχειρηματία κάνουμε  «φύλλο και φτερό» την εταιρεία του αναλύοντας όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την οικονομική της κατάσταση.Γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος με σκοπό την διάγνωση των προβληματικών καταστάσεων της επιχείρησης. Η ανάλυση και αξιολόγηση γίνεται με επίκεντρο τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Οι ιδιοκτήτες και διευθυντές της εταιρείας είναι σημαντικό να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και να επιδείξουν πίστη και δέσμευση στο σχέδιο στο οποίο θα συμβάλουν για να δημιουργηθεί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλήρης κατανόηση της αρχικής κατάστασης της επιχείρησης. Εάν οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές μιας εταιρείας αντιμετωπίζουν αρνητικά την αλλαγή, τότε κανένα σχέδιο δεν μπορεί να πετύχει.

Σχέδιο διάσωσης & εξυγίανσης
με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης και αξιολόγησης επεξεργαζόμαστε άμεσα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης και εξυγίανσης και προσδιορίζουμε τις επιλογές που έχει η εταιρεία.

Αφού αξιολογηθούν οι ανάγκες για αλλαγή, ώστε να είναι επιτυχής η εταιρική αναδιάρθρωση, το γραφείο μας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε δυναμικά σχέδια και στρατηγικές για να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Θα είναι σημαντικό να καταγραφούν αναλυτικά τα μέτρα που θα ληφθούν, τα χρονικά πλαίσια και οικονομικές επιδράσεις καθώς και η συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων.

Αποτυπώνουμε τα διέξοδα που έχει η επιχείρηση στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα.Συζητάμε και οριστικοποιούμε με τη διοίκηση το σχέδιο αυτό.

Ανόρθωση το τελικό στάδο
Βοηθούμε στη συνέχεια τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όσο και σε σχέση με τις τράπεζες, τους προμηθευτές, νέες συνεργασίες κλπ.

Αναλύουμε σε βάθος τα υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να εφαρμοστούν αλλαγές. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνέχιση εφαρμογής των παλιών πρακτικών είναι πιθανόν να οδηγήσει στο ίδιο παλιό αποτέλεσμα.

Ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία ο επιχειρηματίας θα αναγνωρίσει τα σημεία της οικονομικής κρίσης και να ζητήσει επαγγελματική συμβουλή.

Με την εμπλοκή μας η επιχείρησή σας

  • αποκτάει μια ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα της κατάστασης
  • γνωρίζει επακριβώς τις επιλογές και τα σενάρια διαφυγής
  • έχει την υποστήριξή μας σε όλα τα στάδια υλοποίησης

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;