ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

H αποτελεσματικότητα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την συνεισφορά της Οικονομικής Διεύθυνσης στην οργανωτική, χρηματοδοτική και επενδυτική στρατηγική.

O εξωτερικός Oικονομικός Διευθυντής συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής της επιχείρησης και αυτό, αυτόματα τον καθιστά πολύτιμο συνεργάτη.

Η καινοτομική υπηρεσία της Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης, προσφέρεται κατόπιν συμφωνίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους Οικονομικό διευθυντή ή δεν θέλουν να αναλάβουν το σημαντικό μόνιμο κόστος ενός τέτοιου διευθυντικού στελέχους.

Θέλουν προς αυτή την κατεύθυνση, να επιτύχουν το μικρότερο δυνατό κόστος με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
Ο Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι ο επιστήμονας και ταυτόχρονα o εμπειρογνώμονας που καλείται για τις επαγγελματικές,εμπειρικές και τεχνικές συμβουλές του.

Ένας Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής επιχειρήσεων, είναι προ πάντων ο εμπειρικός που έχει εκτενή κατάρτιση και γνώση σε έναν ειδικό τομέα.
Ένας πραγματικά καλός οικονομικός διευθυντής βοηθάει τους άλλους να κερδίζουν χρήματα βοηθά επίσης τους πελάτες του, να δουν την αξία της εμπειρίας τους και να κερδίσουν περισσότερα οφέλη από αυτή.

Ένας οικονομικός διευθυντής είναι πάνω από όλα χρήσιμος.
Ο εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, με πολύ υψηλό επίπεδο ατομικών δεξιοτήτων, όπως την ικανότητά του να επικοινωνεί σωστά γραπτά και προφορικά, να παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, να εργάζεται με προσωπικά κίνητρα και πάνω απ’όλα να είναι παρατηρητικός.
Ο επιχειρηματίας ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει επενδύσει μεγάλα ποσά σε επαγγελματικές συμβουλές, θα θέλει να έχει την εξασφάλιση ότι προσλαμβάνει ένα δημιουργικό μυαλό.

Κάποιον που παρατηρεί καιπροβλέπει την ύπαρξη προβλημάτων και τα λύνει προκαταβολικά προς όφελος όλων.

Κάποιον που προσφέρει πρακτικές και όχι θεωρητικές λύσειs.

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;