Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για ιδιώτες

Έχετε οφειλές τις οποίες αδυνατείτε να διαχειριστείτε;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή τράπεζες και διαχειριστές δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια.

 

Πλεονεκτήματα

 • Αναδιάρθρωση και κούρεμα οφειλών, μείωση δόσεων και επιτοκίων, επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής.
 • Διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων
 • Έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Έως 420 δόσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς
 • Δυνατότητα συνολικής ρύθμισης προς όλους τους πιστωτές
 • Άμεση ολοκλήρωση διαδικασίας εντός 2 μηνών

 

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση, αρκεί να μην έχει οφειλή πάνω από το 90% του ποσού των οφειλών σε μία τράπεζα/fund και το συνολικό ποσό οφειλής να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται όταν:

 • Το φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Το φυσικό πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 • Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί η αίτηση υπαγωγής του και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας.
 • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα.

 

Υπηρεσία

Η εταιρεία μας αποτελείται επαγγελματίες με εξειδίκευση στους τομείς λογιστικής, οικονομικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανοί να αξιολογήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το σχέδιο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τη διεκπεραίωση όλων σας των οφειλών.

 • Αξιολόγηση και έλεγχος για τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ιδιώτες
 • Καθοδήγηση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Αξιολόγηση και συγκέντρωση στοιχείων
 • Υποβολή αίτησης και εισαγωγή στον μηχανισμό
 • Έλεγχος πορείας αιτήματος και παροχή διαρκούς ενημέρωσης
 • Παρακολούθηση έγκρισης και υλοποίησης

 

Κατά την πρώτη μας συνάντηση πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος και προσεκτική αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Το κόστος προκαταβάλλεται και ανέρχεται στα 300€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Μπορεί η υποβολή της αίτησης να γίνεται ηλεκτρονικά, η υπαγωγή σας όμως στο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη, για αυτό και θα κριθεί από τις ενέργειές σας πριν αλλά και μετά από αυτήν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας και να αποκτήστε ένα βιώσιμο χρέος, με δυνατότητες αποπληρωμής που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Υπεύθυνος υπηρεσίας

Αρκουζής Ανδρέας, Σύμβουλος Τραπεζικής Υποστήριξης και Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

Καλεστε μας σημερα και ενημερωθειτε για την υπηρεσια