ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μισθοδοσίες – Αποδείξεις Πληρωμής
Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης.
Βεβαιώσεις Εργαζομένων
(Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ)
Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας.
Προσλήψεις – Απολύσεις
Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ
Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)
Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ.
Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού.
Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού
Πρϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.
Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων
Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο.

Σας ενδιαφερει η υπηρεσια μας;