Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2019 – Οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2018