Διευκρινίσεις για την αποζημίωση των 800€ σε επιχειρήσεις