Δουλεύουμε για το κράτος! Σε εισφορές το 60% των μισθών