Εκπτωση ενοικίου 40%: Τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων