Καταργείται το πρόγραμμα voucher επιστημόνων των 600€