Μείωση ενοικίων: Οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων για τον Ιούλιο 2021