Οι νέοι ΚΑΔ με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα έκτακτα μέτρα