πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος του μήνα