Βίντεο

One Channel συνέντευξη με τον Πέτρο Νταϊδη για τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής της Α.Α.Δ.Ε.ηροφοριών.

Εξωχώριες Εταιρείες – Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών.
Συνέντευξη με τον Φοροτεχνικό Κο Πέτρο Νταΐδη.